Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Cyllid a chostau cynllun DB

Yn cynnwys gwybodaeth ar sicrhau bod eich cynllun DB yn cael ei ariannu'n briodol, cyfamod y cyflogwr, a chymharu costau.

Ariannu eich cynllun buddion wedi'u diffinio

Mae angen i chi sicrhau bod eich cynllun pensiwn buddion wedi’u diffinio (DB) wedi ei ariannu’n briodol a bod cyfraniadau wedi eu talu mewn pryd.