Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Sut rydym yn gorfodi

Os bydd cyflogwyr yn methu â chydymffurfio, mae gennym amryw o bwerau ar gael i ni, megis cyflwyno hysbysiad cydymffurfio neu gosb. Fel cyflogwr gallwch ofyn am adolygiad o'r hysbysiadau hyn.

Os byddwch yn rhoi gwybodaeth ffug yn fwriadol mewn datganiad o gydymffurfiad, byddwch yn cyflawni trosedd.        

Llythyr rhybudd

Os nad ydych wedi gwneud eich dyletswyddau cyfreithiol, byddwch yn derbyn llythyr rhybydd i ddechrau gyda therfyn i chi gyflawni eich dyletswyddau. Cysylltwch â'r rhif ar eich llythyr neu anfonwch ebost at CandE@autoenrol.tpr.gov.uk a gallwn ddweud wrthoch chi beth sydd ei angen i chi wneud eich dyletswyddau cyfreithiol. Os na fyddwch yn cyflawni eich dyletswyddau o fewn y terfyn amser yna gallech dderbyn hysbysiad statudol.

Hysbysiadau statudol

Bydd hysbysiad statudol yn gofyn i chi wneud eich dyletswyddau a / neu dalu unrhyw gyfraniadau rydych wedi eu methu neu wedi bod yn hwyr yn eu talu. Gallem hefyd amcangyfrif a chodi llog ar gyfraniadau sydd heb eu talu a gofyn i chi gyfrifo a / neu dalu'r cyfraniadau hyn. Mae'n bwysig eich bod yn gweithredu a gwneud eich dyletswyddau o fewn y terfyniad amser, neu gallech dderbyn hysbysiad cosb.

Hysbysiadau cosb

Gallwn gyhoeddi hysbysiad cosb os ydych heb ufuddhau i hysbysiad statudol, neu i ymateb i anuffudd-dod penodol.

  • Hysbysiad cosb benodedig

Os nad ydych yn cydymffurfio a'r hysbysiad statudol, neu os oes tystiolaeth o dor-cyfraith yna gallech dderbyn hysbysiad cosb. Mae'r ddirwy wedi ei gosod ar £400 a rhaid ei thalu cyn pen y cyfnod a nodir yn yr hysbysiad.

  • Rhybudd cosb gynyddol

Os parhewch i beidio â chydymffurfio a'r hysbysiad statudol yna gallech dderbyn hysbysiad cosb gynyddol. Mae hwn yn gosod terfyn amser newydd, wedi hyn byddwch yn cael eich dirwyo ar raddfa ddyddiol o £50 i £10,000 yn ddibynnol ar nifer eich staff. Bydd y ddirwy yn parhau i gynyddu ar y raddfa ddyddiol hyd nes eich bod yn cydymffurfio a'r hysbysiad statudol neu ein bod yn rhoi terfyn arno.

  • Hysbysiad cosb ymddygiad recriwtio gwaharddedig

Os nad ydych yn cydymffurfio a hysbysiad cydymffurfio ymddygiad recriwtio gwaharddedig neu fod tystiolaeth o dor-cyfraith, gallech dderbyn Hysbysiad cosb. Mae gan y ddirwy gyfradd benodedig o £1,000 i £5,000 yn ddibynnol ar nifer eich staff.

Erlyniad

Mae methu'n fwriadol â rhoi staff cymwys mewn cynllun pensiwn a darparu gwybodaeth ffug yn fwriadol mewn datganiad o gydymffurfiad yn droseddau. Os byddwn yn eich erlyn, y gosb uchaf yw dwy flynedd yn y carchar neu ddirwy.